Dit artikel is vertaald uit het Nederlands

Compatibiliteitstests - Hoe controleer je het effect van UV-C-licht op endoscopen?

Compatibiliteitstests - Hoe controleer je het effect van UV-C-licht op endoscopen?

Compatibiliteitstests garanderen de veiligheid en levensduur van vrijwel elk medisch apparaat op de markt. Flexibele, leidingloze endoscopen en TEE-sondes zijn medische apparaten die op grote schaal worden gebruikt in de medische sector. Ze zijn kwetsbaar en duur en moeten zorgvuldig worden onderhouden en gedesinfecteerd. Daarom is het belangrijk dat desinfectieapparatuur geen invloed heeft op de werking van een endoscoop. Een endoscoop wordt na elk gebruik gedesinfecteerd en om ervoor te zorgen dat kwetsbare endoscopen bestand zijn tegen herhaalde desinfectie op hoog niveau, worden compatibiliteitstests uitgevoerd.

Endoscopen die worden gedesinfecteerd met UV-C-licht vormen hierop geen uitzondering. Maar heeft UV-C-licht effect op endoscopen? En als er een effect is, hoe meet je dat dan?  

Wie voert een compatibiliteitstest uit?

Om te voorkomen dat reinigings- en desinfectiemiddelen endoscopen beschadigen of aantasten, werken de fabrikanten van deze middelen en van endoscopen nauw samen. De endoscopen worden vaak duizenden keren gedesinfecteerd om de langetermijneffecten te analyseren en te controleren. Nadat de producten zijn getest en de materiaalcompatibiliteit is vastgesteld, worden ze veilig geacht en kunnen ze samen worden gebruikt. De fabrikant van de endoscopen garandeert dat het product veilig kan worden gedesinfecteerd met het reinigingsmiddel, desinfectiemiddel of de apparatuur.

Het is belangrijk voor zowel de fabrikant als de gebruiker dat een endoscoop compatibel is met de gebruikte desinfectiemethode. Een beschadigde of kapotte endoscoop kan negatieve gevolgen hebben voor een zorginstelling. Een endoscoop is immers duur en reparatie kost veel geld.

Wat wordt gecontroleerd en gemeten in een compatibiliteitstest   

Tijdens een compatibiliteitstest worden visuele en functionele aspecten gemeten na 200 desinfectiecycli. Hierbij draait alles om het volgende:

  • Is de lens nog heel of is hij gebroken?
  • Werkt de lens goed en is het zicht goed?
  • Zijn de labels niet vervaagd?
  • Werken alle knoppen nog goed?
  • Bevat de inbrengbuis breuken of scheuren?
  • Zijn er gaten?
  • Is er waterschade?
  • Werkt alles nog naar behoren?
  • Hoe ver kunnen de bedrading en de inbrengbuis bewegen?

Voor en na elke 200 testen worden metingen gedaan. Als de resultaten goed zijn, worden er foto's gemaakt en wordt de endoscoop nog eens 200 keer getest. Dit gaat zo door tot er 1000 tot 3000 cycli zijn voltooid, waarbij het totale aantal cycli afhangt van het protocol van de fabrikant.

Na de tests bleek UV-C-licht van de UV Smart D60 geen effect te hebben op de werking van de endoscopen.

Compatibiliteitstest en UV-C-licht

Om het effect van UV-C-licht op endoscopen te verifiëren, worden ook compatibiliteitstests uitgevoerd. UV Smart heeft compatibiliteitstests uitgevoerd op endoscopen van verschillende fabrikanten, zoals Pentax Medical, XION en Karl Storz. De endoscopen werden voor en na elke 200 cycli gemeten, tot 3000 cycli, en de resultaten waren zeer positief. Na de tests bleek dat UV-C-licht van de UV Smart D60 geen effect heeft op de werking van de endoscopen. Daarom heeft de UV Smart D60 compatibiliteitsverklaringen van de fabrikant ontvangen.

endoscoop voor compatibiliteitstest
Een endoscoop voor compatibiliteitstest
endoscoop na compatibiliteitstest
Een endoscoop na compatibiliteitstest

Lees voor meer informatie over UV-C licht ook UV-C licht in de medische wereld: Valkuilen en mogelijkheden

Noor Everts
Customer Success Manager