Dit artikel is vertaald uit het Nederlands

Zorgen voor een desinfectieproces met de juiste protocollen en training

Het desinfectieproces met UV-C-licht is een zeer effectieve desinfectiemethode met de juiste apparatuur en het juiste gebruik. Zo blijkt uit onderzoek dat het even effectief of effectiever kan werken dan de huidige methoden. Volgens de NEN-En-14885 norm moeten desinfectiemethoden in de medische wereld een bepaalde log-reductie bereiken. De markt laat zien dat dit goed bereikt kan worden met de juiste UV-C apparatuur. Zo zijn er UV-C desinfectieapparatuur die ce-klasse IIa zijn, en dus medisch gecertificeerd.

Zorgen voor een desinfectieproces met de juiste protocollen en training

UV-C-licht kan de juiste logreductie bereiken, mits het op de juiste manier wordt gebruikt. UV-C-licht is een desinfectiemethode en zal nooit visueel vuil van het oppervlak van medische apparatuur verwijderen. Waar zichtbaar vuil is, vindt geen desinfectie plaats. Om UV-C-licht het oppervlak te laten bereiken, moet er een goede voorreiniging plaatsvinden. Leveranciers en fabrikanten schrijven hiervoor protocollen, die kunnen worden uitgevoerd door middel van training, certificering, herhaling en audits. In de medische omgeving is dit erg belangrijk om de veiligheid van zowel het personeel als de patiënten te garanderen. Deze menselijke factor van schoonmaken is niet nieuw en is ook gebruikelijk bij desinfectie met doekjes en een wasmachine. Wat zijn de aandachtspunten in het reinigingsproces?

De vergelijking van UV-C-licht met algemeen gebruikte desinfectiemethoden

Reiniging en desinfectie in de medische wereld gebeurt vaak met desinfectiedoekjes en desinfectiemachines. Een deel van het proces of het hele proces is handmatig. Bij desinfectie met doekjes moet de gebruiker eerst handmatig voorreinigen met een doekje, waarna gedesinfecteerd kan worden met een ander doekje. Dit proces is 100 procent handmatig en daarom is een goede training erg belangrijk.

Bij reiniging en desinfectie in een desinfectiemachine wordt eerst een handmatige voorreiniging uitgevoerd door getraind personeel. Hierbij wordt het medische apparaat eerst behandeld met een reinigingsoplossing en vervolgens gereinigd met gaasjes en borstels. Daarna wordt het afgespoeld en gedroogd, waarna het in de wasmachine wordt geplaatst. In de wasmachine wordt het medische apparaat thermochemisch gereinigd en gedesinfecteerd. Hier wordt het nogmaals gereinigd met veel water en schoonmaakmiddelen en gedesinfecteerd met chemicaliën. Dit proces van reinigen en desinfecteren kost veel tijd en logistieke voorzieningen, en er is ook een goede training nodig voor dit proces.

Training voor protocol met UV-C-licht

Voorreiniging blijft meestal een volledig menselijke handeling, dit is het geval bij desinfectiedoekjes, desinfectiemachine en ook bij UV-C desinfectie. Daarom is het belangrijk dat er een goede training is voor gebruikers waarin het protocol uitgebreid wordt besproken en waarbij de gebruiker precies weet wat belangrijk is en waar extra aandacht nodig is. Op deze manier wordt de kans op menselijke fouten zo veel mogelijk vermeden, waardoor de veiligheid voor patiënt en medewerker gewaarborgd blijft. Niet alleen initiële opleiding, training, testen en certificering zijn uiterst belangrijk, maar ook de periodieke herhaling ervan. Leveranciers van flexibele endoscopen, reinigings-, desinfectie- en droogapparatuur hebben de belangrijkste rol in dit proces.

Certificering en jaarlijkse audits

Na afronding van de training is het vereist dat de werknemer een certificaat ontvangt. De certificering verifieert dat een persoon beschikt over de kennis, vaardigheden en besluitvaardigheid die nodig zijn om de juiste technieken voor het reinigen, desinfecteren en steriliseren van medische hulpmiddelen uit te voeren. Er zijn praktische vereisten en minimale training waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor certificering. Naast deze basiseis kan men ook periodiek de kwaliteit van het desinfectieproces - en dus het handelen van de medewerker - controleren door interne audits uit te voeren.

Conclusie

Reinigenen desinfecteren in de medische wereld gebeurt op grote schaal met desinfectiedoekjes en wasmachines. Nu kan desinfectie in de medische wereld ook worden gedaan door middel van dit nieuwe proces, UV-C-licht. Bij deze drie methoden wordt de voorreiniging handmatig gedaan. Om dit goed te kunnen doen, hebben deze methoden getraind personeel nodig. Door de juiste opleiding, training, testen, certificering en herhaling kan de veiligheid van patiënten en werknemers worden gewaarborgd en kan een werknemer zijn werk competent uitvoeren. Door het uitvoeren van interne audits kan de kwaliteit van het desinfectieproces en het handelen van de medewerker periodiek worden gecontroleerd.

Lees ook meer over UV-C-licht UV-C-licht in de gezondheidszorg.

Noor Everts
Customer Success Manager