Dit artikel is vertaald uit het Nederlands

Is werken met UV-C-licht veilig?

Onderzoek heeft aangetoond dat UV-C licht niet alleen gevaarlijk is voor micro-organismen, maar ook voor mensen. Het hoogenergetische licht kan schade aan de huid en ogen veroorzaken. Daarom bereikt de straling het aardoppervlak niet via de ozonlaag,¹ maar wordt ze tegengehouden. UV-C licht kan echter worden opgewekt door lampen om de nuttige aspecten ervan te gebruiken. Omdat het gevaarlijk is bij direct contact, moet er voorzichtig mee worden omgegaan. In dit artikel bespreken we concepten om UV-C licht veilig te gebruiken.

UV-C licht veilig gebruiken

Gesloten UV-C-systemen zijn veilig

Tegenwoordig worden gesloten UV-C-desinfectieboxen gemaakt voor desinfectie van producten en kleine medische instrumenten. Om veiligheidsredenen kan de UV-C bron in de box alleen worden ingeschakeld als de klep volledig gesloten is, dus dit soort apparaten zijn veilig in gebruik. In sommige boxen zorgt een sensor ervoor dat het licht wordt uitgeschakeld als de box wordt geopend.

Het juiste gebruik van de apparatuur is natuurlijk ook belangrijk. De internationale branchevereniging heeft hier onlangs een advies over uitgebracht.² Naast het controleren van de technische aspecten van desinfectie gaat het in de praktijk altijd om de juiste toepassing. Om een effectief en valide proces te handhaven, is het belangrijk om zorgpersoneel te trainen en hun resultaten te controleren.³ Ook is het interessant om te weten of het UV-C licht de materialen die ermee gedesinfecteerd worden niet beschadigt.

Veilig voor materialen

We weten dat UV-C-licht veilig is voor materialen omdat er onderzoek is gedaan naar luchtbehandelingssystemen en gebleken is dat plastic filters en leidingen niet worden aangetast door UV-C-licht, zelfs niet na tien jaar blootstelling. Bovendien zijn er geen meldingen van schade aan medische instrumenten, zoals endoscopen.⁶ Strenge tests hebben aangetoond dat 100 dubbele cycli van UV-C desinfectie de integriteit van medische ABS of polycarbonaat plastic materialen, zoals veel gebruikt in medische apparatuur, niet aantasten. De enige verandering die werd waargenomen was een lichte vergeling - een effect dat vaak optreedt wanneer kunststoffen worden blootgesteld aan zonlicht.⁷

Zelfs schade aan gevoelige elektronica is niet te verwachten, daarom gebruikt NASA UV-C in zijn cleanrooms en is het opgenomen in de strikte desinfectieprotocollen voor interplanetaire ruimtereizen.⁸ Deze desinfectiemethode kan eenvoudig worden geïmplementeerd in het gezondheidszorgproces.

Apparaten die automatisch uitschakelen wanneer beweging wordt gedetecteerd

Gedateerde publicaties over UV-C veiligheidsmaatregelen verwijzen meestal naar het gebruik van 'open' UV-C methoden, die op een vaste plaats geïnstalleerd kunnen worden of in een ruimte verplaatst kunnen worden.⁹ UV-C apparaten kunnen veilig gebruikt worden als ze volgens protocol gebruikt worden. Er zijn verschillende soorten desinfectieapparaten die een ruimte kunnen desinfecteren. Deze apparaten mogen echter alleen worden gebruikt in ruimtes die niet worden gebruikt, of er moet een bewegingssensor worden gebruikt.

  1. KWF. (N.B.). UV en zonnesterkte. Opgehaald van https://www.kwf.nl/kanker-voorkomen/zon-uv-straling-en-huidkanker/uv-en-zonkracht
  2. Leds magazine. (z.d.). Iuva publiceert een factsheet over covid19 en uvcband-desinfectie Geraadpleegd van: https://www.ledsmagazine.com/company-newsfeed/article/14172974/iuva-releases-a-fact-sheet-on-covid19-and-uvcband-disinfection
  3. CDC. (2016). Prestatie-indicatoren. Geraadpleegd van: https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/performance-indicators.html
  4. Lindsley, W. G., Martin, S. B., Thewlis, R. E., Sarkisian, K., Nwoko, J. O., Mead, K. R.,& Noti, J. D. (2015). Effecten van ultraviolet kiemdodende bestraling (UVGI) op de filterprestaties en structurele integriteit van N95 ademhalingstoestellen. Geraadpleegd van: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4699414/
  5. Honeywell. (2000) Tech Lit Documenten. Geraadpleegd van:https://customer.honeywell.com/resources/techlit/TechLitDocuments/50-0000s/50-8788.pdf
  6. CDC. (2019, mei 24). Richtlijnen desinfectie & sterilisatie. Geraadpleegd van: https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/
  7. Bruurmij, R. (2020, 18 november). Evaluatieverslag Medcaptain. Gegevens in dossier, UV Smart.
  8. Cobb, T. C. (z.d.). UV-C Ontsmetting: NASA, Prions, and Future Perspectives - Travis C. Cobb, 2016. Consulted from: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1535676016646217
  9. APHC,US Army Public Health Center (2020, mei) Effectiviteit en veiligheid van kiemdodende ultraviolette bestralingslampen gebruikt voor desinfectie van lucht en oppervlakken. Geraadpleegd van: https://phc.amedd.army.mil/PHC%20Resource%20Library/TIP_No_24-001-1114_Effectiveness_and_Safety_of_UVGI_Lamps.pdf

Noor Everts
Customer Success Manager