Dit artikel is vertaald uit het Nederlands

Hoe UV-C desinfectie kan bijdragen aan een groenere gezondheidszorg

De gezondheidszorg blijft groeien en daarmee ook de ecologische voetafdruk van de gezondheidszorg. Mensen dienen en verzorgen kost veel energie en grondstoffen. Zo is de gezondheidszorg in Nederland verantwoordelijk voor ongeveer 8,1% van de nationale CO2-uitstoot(1). Dit is een vrij hoog percentage, met ruimte voor verbetering. De Green Deal Duurzame Zorg(2) is een one deal, gemaakt op 10 oktober 2018, die dit wil tegengaan. Zorginstellingen werken aan verschillende mitigerende maatregelen, zoals slimmere luchtbehandeling in de operatiekamers van het Leids Universitair Medisch Centrum. Deze zijn hard nodig om het gestelde doel van de Green Deal te bereiken. Desinfectie met UV-C licht kan de zorgsector helpen groen te worden!

De Europese Green Deal

Green Deal

"Duurzame zorg voor een gezonde toekomst."

Zoals eerder vermeld, is de gezondheidszorg zelf een grote vervuiler. Het is belangrijk dat de hele gezondheidszorgsector zich gezamenlijk inspant om de gevolgen voor het klimaat en het milieu te bestrijden en groener te worden. Zorginstellingen, zorgverleners, patiënten en partners moeten zich bewust worden van deze uitdaging.

In lijn met het overheidsbeleid streeft de Nederlandse gezondheidszorg naar het behalen van de volgende doelstellingen:

  • Klimaatcrisis: 49% reductie van kooldioxide-emissies tegen 2030, en 95% reductie van kooldioxide-emissies tegen 2050.
  • Circulaire bedrijfspraktijken zoals duurzame medische apparatuur, herbruikbare producten in plaats van wegwerpartikelen en hergebruik van plastic.
  • Afvalwater zuiveren van farmaceutische residuen door het installeren van extra zuiveringsstappen in rioolwaterzuiveringsinstallaties.
  • Een gezonde leefomgeving creëren door een omgeving te creëren die stress vermindert en mensen uitnodigt tot gezond gedrag.

Binnen de gezondheidszorg zijn al veel goede stappen gezet. In de toekomst zal UV-C-licht goed van pas komen bij het verminderen van wegwerpartikelen en het stimuleren van het gebruik van herbruikbare materialen en hergebruik van plastic om de gezondheidszorg groener te maken.

UV-C desinfectietechnologie als duurzame oplossing

Geen materialen voor eenmalig gebruik

Oppervlaktedesinfectie met UV-C-licht heeft het grote voordeel dat er tijdens het proces geen materialen voor eenmalig gebruik nodig zijn. Het UV-licht moet het te desinfecteren oppervlak raken om bacteriën en virussen te doden. Extra doekjes, bakjes of vloeistoffen zijn niet nodig tijdens het desinfectieproces. Natuurlijk is het belangrijk om een product te voorzien van een goede voorreiniging. Deze desinfectietechniek is ook geschikt voor kunststoffen voor eenmalig gebruik. Als je meer wilt weten over het belang van voorreiniging, lees dan meer hierover in Is handmatige reiniging nodig als ik UV-C licht gebruik?

Geen water of chemicaliën nodig

Bovendien is UV-C oppervlaktedesinfectie een droge methode. Dit betekent dat er tijdens het proces geen water of chemicaliën worden gebruikt. De UV-C-lampen hebben slechts een kleine hoeveelheid stroom nodig om een desinfectiecyclus succesvol te voltooien. Geen productie van chemicaliën, transport van chemicaliën of filteren van chemicaliën uit het watersysteem meer. Een grote en belangrijke stap om de medische sector duurzamer en dus groener te maken. De effectiviteit van de UV-C lichtcyclus is afhankelijk van een aantal andere variabelen dan traditionele methoden, zoals de hoeveelheid gebruikte chemicaliën. De variabelen van UV-C desinfectie worden in meer detail beschreven in het artikel Zijn alle UV-producten even effectief?.

Snel en effectief

De snellere doorlooptijd bij gebruik van UV-C desinfectietechnologie resulteert vaak in een kleinere voorraad. Naast de snelle desinfectiecyclus is het mogelijk om het proces op de afdeling uit te voeren. Dit neemt een groot deel van de logistieke uitdaging weg en vermindert het risico op schade tijdens transport. Zorginstellingen hebben effectief minder apparatuur nodig om hetzelfde aantal patiënten te behandelen. Minder apparatuur betekent minder uitstoot van kooldioxide.

Recycling

UV-C-lampen moeten na een bepaalde periode vervangen worden door de fabrikant. Zorg ervoor dat onderhoud of reparaties altijd worden uitgevoerd door de fabrikant of een goedgekeurde partij. Zo weet je altijd dat het product correct en veilig gebruikt kan worden. Lees hier meer over veiligheid: Veilig gebruik van UV-C licht. Gebruikte UV-lampen zijn eenvoudig te recyclen. De oude lampen kunnen worden ingeleverd bij de milieustraat als klein chemisch afval. ''Ongeveer 92% van de grondstoffen uit de lampen wordt weer gerecycled tot nieuwe producten''(3).

Door bijvoorbeeld UV-C-desinfectietechnologie te gebruiken voor herbruikbare endoscopen, kan een ziekenhuis zijn kooldioxide-uitstoot per cyclus verminderen tot een zesde van zijn vroegere uitstoot. UV Smart D60 is een perfect voorbeeld van hoe we kunnen samenwerken om minder kooldioxide uit te stoten zonder de veiligheid of het gebruiksgemak in gevaar te brengen.

Samen naar duurzame zorg