Dit artikel is vertaald uit het Nederlands

Infectiepreventiebeheersing in zorginstellingen

Infectiepreventie en -bestrijding (IPC) is van cruciaal belang in ziekenhuizen, klinieken, verpleeghuizen en andere zorginstellingen. Patiënten in deze instellingen lopen het risico om tijdens hun verblijf infecties op te lopen.

Infectiepreventiebeheersing in zorginstellingen

Infectiepreventie en -bestrijding (IPC) is van cruciaal belang in ziekenhuizen, klinieken, verpleeghuizen en andere zorginstellingen. Patiënten in deze instellingen lopen het risico om tijdens hun verblijf infecties op te lopen. Tegelijkertijd kan het personeel in de gezondheidszorg worden blootgesteld aan infectieziekten zoals HIV, hepatitis B en C, tuberculose en ademhalingsvirussen.

Zorginstellingen spelen een belangrijke rol bij de behandeling van ziekten, maar ze vormen ook een verhoogd risico voor de verspreiding van zorginfecties door kruisbesmetting. Om nosocomiale infecties te voorkomen, is het essentieel om effectieve IPC-strategieën te begrijpen en te implementeren. In deze blog bespreken we zowel de standaard voorzorgsmaatregelen, zoals handhygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE), als innovatieve nieuwe technologieën die het risico op nosocomiale infecties nog verder kunnen verkleinen.

Inzicht in infectierisico's in zorginstellingen

Volgens de National Institutes of Health zijn nosocomiale infecties infecties die worden opgelopen na een ziekenhuisopname en die zich 48 uur na de opname in het ziekenhuis manifesteren. De zes belangrijkste nosocomiale infecties zijn kathetergeassocieerde urineweginfecties, bloedbaaninfecties door centrale lijnen, operatieplaatsinfecties, beademingsgeassocieerde longontsteking, ziekenhuisinfecties en Clostridium difficile (darm)infecties.[i]

Patiënten die het meeste risico lopen op nosocomiale infecties zijn mensen die al verzwakt zijn, zoals ouderen, en mensen met geïmplanteerde apparaten, recente operaties en lange ziekenhuis- en IC-verblijven.

Eenmaal opgelopen, kunnen HAI's zich verspreiden in zorgomgevingen door aërosoldruppels of direct contact met personeel, andere patiënten of besmette oppervlakken, zoals leuningen, mobiele karretjes of medische apparatuur.

Belangrijkste elementen van infectiepreventiebeheersing

IPC heeft prioriteit bij het voorkomen van nosocomiale infecties in zorginstellingen. En het meest voor de hand liggende eerste niveau van IPC is handhygiëne. Goed handen wassen en afdrogen voor en na contact met patiënten is de belangrijkste methode om de verspreiding van ziekten te voorkomen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)‍

Bij het werken met patiënten die al geïnfecteerd zijn of bij het uitvoeren van operaties of invasieve tests is medisch personeel verplicht om persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) te gebruiken. Dit kunnen wegwerphandschoenen, schorten, schoenovertrekken en stoffen maskers zijn, maar ook gelaatsschermen en goed passende N-95 maskers.

Reiniging en desinfectie

Het goed reinigen en desinfecteren van oppervlakken zoals trays, handgrepen en infuuspalen, en herbruikbare medische instrumenten is ook van cruciaal belang. De gebruikte ontsmettingsmiddelen, zoals alcohol, bleekmiddel, waterstofperoxide of andere chemicaliën, moeten geschikt zijn voor het type oppervlak of apparatuur en de mogelijke verontreinigende stoffen.

Voorzorgsmaatregelen voor isolatie

Ten slotte moeten zorgverleners de relatieve noodzaak kennen en begrijpen van isolatie van patiënten die al besmet zijn of die het grootste risico lopen. Dit moet gepaard gaan met de juiste training in infectiebeheersing voor al het personeel en isolatie van patiënten met een infectieuze aandoening.

Innovatieve benaderingen van IPC: de rol van technologie

Hoewel de vier hierboven besproken elementen de huidige standaard vormen voor het voorkomen en beheren van infectieziekten, kunnen nieuwe methoden op basis van geavanceerde technologieën leiden tot voortdurende verbeteringen in IPC.

Technologie op basis van ultraviolet (UV) is een relatief nieuwe methode voor het desinfecteren van bacteriën en virussen in zorgomgevingen en geautomatiseerde bewakingssystemen kunnen ook op verschillende manieren helpen bij het terugdringen van nosocomiale infecties.

Technologie om risico's te beperken

In dit digitale tijdperk wordt steeds meer automatiseringstechnologie ontwikkeld om de verspreiding van infecties tegen te gaan. Een elektronisch gemeten handhygiënesysteem dat in een ziekenhuis of andere gezondheidszorginstelling is geïnstalleerd, kan bijvoorbeeld de naleving in de loop van de tijd bijhouden en deze vergelijken met de incidentie van nosocomiale infecties in die instellingen, om het personeel voor te lichten en naleving te garanderen.[ii]

Op het gebied van de volksgezondheid onderhoudt het CDC samen met zijn vele partners een Amerikaans bewakingssysteem voor influenza. Dit geautomatiseerde bewakingssysteem verzamelt gegevens over influenza-achtige ziekten van laboratoria en gezondheidszorginstellingen in het hele land en levert de meest recente gegevens over uitbraken, om te helpen bij de besluitvorming.[iii]

UV-licht met een golflengte van 240-280 nm blijkt nuttig te zijn voor desinfectie in de gezondheidszorg. Zo gebruiken autonome robots nu UV-technologie om hele medische afdelingen te desinfecteren. En UV-technologie, zoals de UV Smart D60, kan bepaalde medische instrumenten binnen enkele seconden automatisch op hoog niveau desinfecteren, zonder dat er liters water, sterke chemicaliën of verbruiksgoederen nodig zijn.

Voordelen en uitdagingen van IPC in zorginstellingen

De kosten van ziekenhuisinfecties, zowel in dollars als in menselijk lijden, zijn enorm. De National Institutes of Health schatten dat de huidige (2023) jaarlijkse kosten voor de behandeling van nosocomiale infecties in de Verenigde Staten variëren van 28,4 miljard tot 45 miljard dollar. In een rapport werd geschat dat "het implementeren van uitgebreide, op bewijs gebaseerde infectiebeheersingsstrategieën honderdduizenden nosocomiale infecties zou kunnen voorkomen en tienduizenden levens en miljarden dollars zou kunnen besparen"[iv].

De uitdaging bij het implementeren van nieuwe en effectievere IPC-strategieën zullen de kosten zijn van de overgang naar nieuwe systemen en apparatuur, evenals de bijgewerkte training van het personeel. En zoals altijd is naleving van IPC-procedures door het personeel en het publiek essentieel.

De toekomst van IPC in de gezondheidszorg: Minder risico's door technische innovatie

Zoals onze recente ervaring met de wereldwijde uitbraak van SARS-CoV-2 heeft aangetoond, zijn voortdurende inspanningen, innovatie en naleving van IPC-protocollen van cruciaal belang om zowel patiënten als gezondheidswerkers te beschermen.

De uitdaging lijkt misschien overweldigend, maar de potentiële voordelen zijn enorm, voor patiënten en personeel, voor de economie en voor het grote publiek.

[i] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441857/

[ii] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32460928/

[iii] https://www.cdc.gov/flu/weekly/overview.htm#Outpatient

[iv] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9949640/

Nicolas Cediey
Digitaal marketeer