Dit artikel is vertaald uit het Nederlands

Milieueffecten van desinfectiemethoden in de gezondheidszorg

In deze blog evalueren we de doeltreffendheid en milieu-impact van verschillende desinfectiemethoden in de gezondheidszorg, met de nadruk op ultraviolet (UV) gebaseerde technologie.

Milieueffecten van desinfectiemethoden in de gezondheidszorg - UV Smart - Blog

In de gezondheidszorg voorkomt desinfectie van chirurgische en medische instrumenten na elk gebruik de overdracht van besmettelijke ziekten. Omdat de gezondheidszorg verantwoordelijk is voor 6 tot 9 procent van de kooldioxide-uitstoot in westerse landen en 5 procent wereldwijd, heeft de keuze van desinfectiepraktijken een aanzienlijke invloed op het milieu.[i]

CO2-uitstoot in de gezondheidszorg kan worden toegeschreven aan processen zoals energieverbruik, chemicaliën- en waterverbruik, productie van apparatuur en transport.

In deze blog evalueren we de doeltreffendheid en milieu-impact van verschillende desinfectiemethoden in de gezondheidszorg, met de nadruk op ultraviolet (UV) gebaseerde technologie.

Overzicht van desinfectiemethoden

Ziekteverwekkers zijn levende micro-organismen zoals bacteriën, virussen, bacteriesporen en schimmels die van mens tot mens kunnen worden overgedragen en een infectieziekte veroorzaken. De meest gebruikte ontsmettingsmethoden in de gezondheidszorg zijn chemische, fysische of natuurlijke ontsmettingsmiddelen die deze ziekteverwekkers denatureren zodat ze zich niet meer kunnen reproduceren.

Medische instrumenten zoals flexibele kanaalloze KNO-scopen moeten na elk gebruik worden gedesinfecteerd of verwerkt met een of meer van de volgende methoden:

Chemische desinfectiemiddelen

Chemische ontsmettingsmiddelen zoals bleekmiddel, alcohol, OPA en glutaaraldehyde kunnen de meeste ziekteverwekkers doden als ze in voldoende hoge concentraties worden gebruikt. Deze middelen kunnen echter na verloop van tijd ook de apparatuur aantasten en gevaarlijk zijn voor de gezondheid van het personeel dat ermee werkt.

Fysische desinfectiemiddelen

Warmte in de vorm van stoom is een fysieke methode om ziekteverwekkers te vernietigen, maar kan niet gebruikt worden op zeer gevoelige medische instrumenten. Een andere fysieke vorm van desinfectie maakt gebruik van ultraviolet licht in het bereik van 240-280 nm. Licht met deze golflengte vernietigt micro-organismen door hun DNA/RNA aan te vallen.  

Natuurlijke desinfectiemiddelen

Mildere natuurlijke ontsmettingsmiddelen, zoals huishoudazijn of waterstofperoxide, zijn veiliger voor de apparatuur, het personeel en het milieu. Dit soort ontsmettingsmiddelen zijn echter minder effectief in het vernietigen van ziekteverwekkers in de gezondheidszorg en kunnen dure apparatuur na verloop van tijd beschadigen.

UV-C-licht als desinfectiemethode in de gezondheidszorg

Volgens het CDC kan UV-lichttechnologie bacteriën, schimmels, virussen en mycobacteriën effectief elimineren. Hoewel deze technologie niet alle bacteriesporen inactiveert,[ii] merkt de CDC op dat dit tot nu toe nog geen ziekte-uitbraken heeft veroorzaakt.[iii]

Er worden verschillende soorten optische scopen gebruikt om patiënten inwendig te onderzoeken. Het desinfectieproces van deze scopen met UV-licht begint met het handmatig afvegen van organisch materiaal met een microvezeldoek en onmiddellijk na elke procedure afspoelen met water.

Vervolgens wordt de scoop in de UV Smart D60 geplaatst. In de kamer wordt de scoop opgehangen en aan alle kanten belicht met UV-licht gedurende 60 seconden. Dit hele desinfectieproces heeft een doorlooptijd van 12 minuten en verbruikt slechts 650 watt stroom en geen chemicaliën of water.

Met UV-gebaseerde technologie kan desinfectie direct op de afdeling of in de kliniek worden uitgevoerd, waardoor transport naar een centraal verwerkingsstation niet nodig is.

Milieueffecten van UV-C-licht in de gezondheidszorg

In een gezamenlijk project met UV Smart en het Reinier de Graaf ziekenhuis vergeleken onderzoekers van de Technische Universiteit Delft de ecologische voetafdruk van twee methoden voor het desinfecteren van flexibele kanaalloze KNO-scopen.

Het ziekenhuis voert sommige procedures uit in het hoofdgebouw en sommige in een ambulante kliniek. Na elk gebruik worden de scopen die in de kliniek worden gebruikt met een busje naar de centrale locatie van het ziekenhuis vervoerd en gedesinfecteerd met behulp van een geautomatiseerde wasser en chemicaliën.

In dit onderzoek werd de UV Smart D60, die gebruik maakt van Impelux™ UV-lichttechnologie die dicht bij de patiëntenzorglocatie kan worden geplaatst, vergeleken met het huidige systeem van het ziekenhuis.

Overwegingen met betrekking tot energieverbruik in ziekenhuizen en klinieken

Voor het onderzoek berekenden de onderzoekers het energieverbruik en de equivalente kilo'sCO2-uitstoot die door elke methode werden gegenereerd.

Ze ontdekten dat de ambulante kliniekactiviteiten van het ziekenhuis 1129 kiloCO2 per jaar uitstootten door het heen en weer transporteren van de instrumenten naar het centrale reprocessingscentrum. Sommige scopen werden ook op de hoofdlocatie van het ziekenhuis gebruikt en hoefden niet te worden vervoerd.

Daarentegen was voor het gebruik van een UV Smart D60 in de buurt van het punt van gebruik geen transport van voertuigen nodig, waardoor er geenCO2 werd uitgestoten.

Samen met de transportkilometers berekenden de onderzoekers de totale hoeveelheid elektriciteit en kilo'sCO2-uitstoot die werden gebruikt voor het huidige automatische was- en chemische desinfectiesysteem van het ziekenhuis op de twee locaties. Ze telden ook de totale hoeveelheid chemicaliën en de totale hoeveelheid water die per jaar werd verbruikt.

De UV Smart D60 verbruikt 0 liter water en 0 pondCO2 voor desinfectie van flexibele ENT-scopen zonder kanalen.

De onderzoekers berekenden dat door de aanschaf van een UV Smart D60 het ziekenhuis jaarlijks 408,8 gallons chemicaliën, 2.080 gallons water, 3686,8 KWh energie en 1.723 mijl transport kon besparen. En als we deze cijfers omrekenen naar equivalenteCO2-uitstoot, zou de D60 19.180 pondCO2 per jaar kunnen besparen.

Verwijdering en recyclebaarheid van UV-C-lampen en -apparaten

Volgens het U.S. Environmental Protection Agency bevatten fluorescerende UV-lampen giftig kwik. Door deze lampen op de juiste manier weg te gooien en te recyclen, wordt de hoeveelheid kwik die schadelijk kan zijn voor mens en milieu tot een minimum beperkt. Het maakt ook hergebruik mogelijk van vrijwel alle onderdelen waaruit de lamp bestaat, inclusief het glas, de metalen en andere materialen.[iv]

Vergelijking van UV-technologie met andere desinfectiemiddelen

Een ideaal desinfectiemiddel voor gebruik in de gezondheidszorg moet milieuvriendelijk zijn, zodat het bij verwijdering geen schade toebrengt aan het milieu. Chemische desinfectiemiddelen, zoals OPA en glutaaraldehyde, kunnen echter schadelijk zijn voor het milieu en sommige locaties hebben beperkingen ingesteld op de verwijdering van deze chemicaliën.

Meer natuurlijke desinfectiemiddelen zoals azijn (perazijnzuur) en waterstofperoxide hebben geen milieubeperkingen voor verwijdering. Deze ontsmettingsmiddelen zijn echter veel minder effectief in het vernietigen van micro-organismen dan andere methoden.

Ter vergelijking: UV-lichttechnologie kan een milieuvriendelijkere, maar zeer effectieve desinfectiemethode bieden in zorgomgevingen.

Voordelen en uitdagingen van UV-lichttechnologie als best practice in de gezondheidszorg

Het gebruik van ultraviolet licht is een niet-giftige, kosteneffectieve en duurzame manier om ziekteverwekkers in de gezondheidszorg te desinfecteren. Het onderzoek van Reinier de Graaf/Delft University of Technology toont aan dat de aanschaf van een UV Smart D60 een ziekenhuis een aanzienlijke hoeveelheidCO2-uitstoot per jaar kan besparen. Naast een veel lagere elektriciteitsrekening, zouden de liters water die worden gebruikt en de liters chemicaliën die moeten worden beheerd en veilig moeten worden afgevoerd, worden geëlimineerd.

De aanschaf van een D60-unit brengt kosten met zich mee voor de apparatuur en de installatie in een kliniek of kantoor. Ultraviolet licht kan schadelijk zijn voor de ogen, dus het personeel moet worden opgeleid om de UV-technologie veilig te gebruiken en de lampen op de juiste manier weg te gooien. Veel gezondheidszorgsystemen zullen echter merken dat de operationele en milieuvoordelen ruimschoots opwegen tegen deze uitdagingen.

Een duurzamere optie

De ImpeluxTM UV-lichttechnologie die wordt gebruikt in de UV Smart D60 kan een significante log-reductie van bacteriële besmetting bereiken in flexibele kanaalloze ENT-scopen. Tegelijkertijd heeft deze innovatieve technologie bewezen duurzamer te zijn dan traditionele desinfectiemethoden.

Zorginstellingen die hun desinfectieprocessen willen upgraden, moeten verder kijken dan de standaardoplossingen van gisteren en op zoek gaan naar de meest milieuvriendelijke en effectieve opties om de verspreiding van ziekten door besmette apparatuur te voorkomen.

Om te voldoen aan de steeds strengere milieuregelgeving kunnen organisaties in de gezondheidszorg niet op hun lauweren rusten, maar moeten ze doorgaan met onderzoek naar en innovatie van duurzame desinfectiemethoden voor hun activiteiten.

[i] De weg naar duurzame gezondheidszorg: Vermindering van CO2-uitstoot en doorlooptijd door innovatieve desinfectiemethoden. Whitepaper door UV Smart.

[ii] https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/disinfection-methods/miscellaneous.html

[iii] https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/healthcare-equipment.html

[iv] https://www.epa.gov/mercury/recycling-and-disposal-cfls-and-other-bulbs-contain-mercury

Nicolas Cediey
Digitaal marketeer